EaSI- (Employment and Social Innovation ) este un instrument de finanțare la nivelul UE menit să promoveze crearea unui număr cât mai mare de locuri de muncă de calitate și durabile, să garanteze o protecție sociala adecvată și decentă, să lupte împotriva excluziunii sociale și sărăciei și să îmbunătățească condițiile de muncă. Prin acest program, C.A.R. – I.F.N. – C.F.R. RamnicuValcea a beneficiat de Asistenta Tehnica pentru instruirea personalului, evaluarea organizatiei si crearea conditiilor privind implementarea Codului European de buna conduita pentru furnizorii de microcredite.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *